OTWORZYLI?MY NASZE PERFUMERIE. CA?Y CZAS MO?ESZ ZAMAWIA? W INTERNECIE. DARMOWA DOSTAWA OD 89 Z?
 • -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 1-2 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 1-2 dni roboczych
  Czas dostawy to 1-2 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter

Witaj w ?wiecie Douglas Beauty Card

Dzi?ki Karcie Douglas

Ka?dy Twój zakup jest premiowany punktami

Po uzbieraniu 450 punktów otrzymasz bon rabatowy o warto?ci 40 z?

Otrzymasz urodzinowy prezent - bon rabatowy 20%!

Skorzystasz z promocji i rabatów dost?pnych z Kart? Douglas

Dokonasz zwrotu i reklamacji produktu bez konieczno?ci okazywania paragonu

Dowiesz si? o wydarzeniach i konsultacjach ze ?wiata pi?kna

Pierwsze kroki z Kart? Douglas

Dane kontaktowe – dlaczego s? wa?ne?

By móc informowa? Ci? o promocjach, nowo?ciach i wydarzeniach, które dla Ciebie przygotowali?my, Twoje dane oraz zgody na komunikacj? powinny by? aktualne. Zmian mo?esz dokona? wype?niaj?c formularz w Perfumerii, kontaktuj?c si? z nasz? Infolini? lub wype?niaj?c formularz online.

Punkty za zakupy na douglas.pl

Punkty za zakupy na douglas.pl zostan? doliczone, je?li przypniesz Kart? Douglas do Twojego konta w sklepie internetowym. Po zalogowaniu przejd? do zak?adki moje dane i wpisz numer karty w wyznaczonym miejscu.

Je?li zapomnisz Karty Douglas

Je?li nie masz przy sobie Karty Douglas podczas zakupów w Perfumerii, podaj nam swój numer telefonu komórkowego. To najprostszy sposób, by móc zidentyfikowa? Twoj? Kart? Douglas i doliczy? punkty za zakupy.

B?d? na bie??co z ofertami

天天影院