• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Formy p?atno?ci

Naszym celem jest, aby zakupy w douglas.pl by?y jak najbardziej komfortowe. Komfort zakupów to tak?e wygodne formy p?atno?ci! Dowiedz si? wi?cej!Szybki przelew online (Przelewy24)

Na douglas.pl mo?esz zap?aci? szybkim przelewem online za po?rednictwem Przelewy24. Wybieraj?c t? metod? p?atno?ci zostaniesz przekierowany bezpo?rednio do systemu Przelewy24, w którym masz mo?liwo?? wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie si? do bankowo?ci internetowej oraz potwierdzenie p?atno?ci. Wszystko odbywa si? w szyfrowanym, bezpiecznym po??czeniu SSL, zapewniaj?cym ochron? stron internetowych oraz poufno?? danych przekazywanych drog? elektroniczn?. Po??czenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu p?atno?ci zostaniesz przekierowana/y z powrotem na douglas.pl, a Twoje zamówienie zostanie przekazane do opracowania i wysy?ki.

PayPal

Przy wyborze PayPal jako formy p?atno?ci, zostaniesz automatycznie przekierowana/y na stron? PayPal, gdzie w bezpiecznym, zaszyfrowanym po??czeniu mo?esz zalogowa? si? na swoje konto bankowe i w komfortowy sposób dokona? p?atno?ci. Je?eli nie posiadasz konta w PayPal, mo?esz je za?o?y? lub dokona? p?atno?ci jako Go?? serwisu.

Karta p?atnicza

W douglas.pl mo?esz tak?e dokona? p?atno?ci kart? p?atnicz? VISA, Mastercard. Podczas zamówienia w odpowiednim polu nale?y wpisa? numer karty p?atniczej, kod CVV2/CVC2, dat? wa?no?ci karty oraz Twoje imi? i nazwisko. Karta p?atnicza zostanie obci??ona dopiero po wys?aniu paczki.

Przelew

Przelew mo?esz wykona? on-line, za po?rednictwem portalu swojego banku, bezpo?rednio w placówce banku lub na poczcie. Dane do przelewu wy?wietlone zostaj? na stronie bezpo?rednio po zakończeniu zamówienia. Otrzymasz je tak?e w mailu potwierdzaj?cym przyj?cie zamówienia. Przesy?ka zostanie wys?ana na podany w zamówieniu adres w momencie zaksi?gowania przelewu na naszym koncie bankowym. O wys?aniu paczki poinformujemy Ci? osobnym mailem.

Dane do przelewu:

Douglas Polska sp. z o.o.

Zaj?cza 4

00-351 Warszawa

IBAN: PL70 1880 0009 0000 0011 0195 6002

BIC CODE: DEUTPLPX

W polu "tytu?em" prosimy o podanie numeru zamówienia. Znacznie u?atwi nam to identyfikacj? przelewu, co przy?pieszy wys?anie paczki. Nale?y zwróci? uwag? na fakt, i? pieni?dze wys?ane przelewem bankowym przesy?ane s? z konta na konto w ró?nym czasie w zale?no?ci od aktualnych procedur bankowych.

Przy odbiorze w perfumerii

Zamówienie mo?esz tak?e op?aci? przy jego odbiorze w perfumerii.

Karta upominkowa Douglas

Zasady wydawania oraz u?ywania karty upominkowej okre?la odr?bny Regulamin karty upominkowej Douglas, dost?pny tutaj.

天天影院