• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Dostawa


Dostawa DHL

Niezawodny transport pod Twoje drzwi!

Kurier DHL dostarcza zamówienie w ci?gu jednego dnia roboczego, bezpo?rednio na dowolny adres w Polsce , podany przez Ciebie w zamówieniu.* Prosimy uwzgl?dni?, ?e podany czas dostawy jest okre?lony szacunkowo, gdy? wiele czynników mo?e mie? wp?yw na jego skrócenie lub wyd?u?enie.

W ka?dej chwili mo?esz sprawdzi?, gdzie Twoja przesy?ka aktualnie si? znajduje. W tym celu kliknij TUTAJ.

*Przy z?o?eniu zamówienia do godz. 14.00

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na przesy?k? to czas przygotowania i skompletowania wysy?ki + czas jej dostawy.

Czas przygotowania do wysy?ki

To czas, który up?ynie od przyj?cia przez nas zamówienia do wys?ania paczki z magazynu. Zamówienie p?atne kart? jest przyj?te do realizacji w chwili, gdy karta zostanie zautoryzowana. Zamówienia p?atne przelewem zaczynamy realizowa? w chwili, gdy op?ata za zamówienie zostanie zaksi?gowana na naszym koncie.

Czas dostawy

Paczki na terenie kraju dostarczane s? przez kuriera DHL ju? nast?pnego dnia po dokonaniu zamówienia pod warunkiem, ?e z?o?ysz je max. do godz. 14. Je?eli zrobisz to po tym czasie, przesy?ka dotrze do Ciebie w ci?gu 1-2 dni roboczych.

Koszt wysy?ki

Gdy Twoje zamówienie osi?gnie warto?? min. 89 z? nie p?acisz za koszty przesy?ki na podany przez Ciebie adres! Przy zamówieniu poni?ej 89 z?otych za przesy?k? zap?acisz jedynie 9,99 PLN.

Inpost - wysy?ka i odbiór

Paczkomaty InPost – lubimy to!

Twoje korzy?ci

Blisko: Paczkomaty InPost s? wsz?dzie – w drodze do domu, do pracy, do szko?y, czy do sklepu!
Znajdziesz je na stacjach benzynowych, przy hipermarketach i centrach handlowych oraz na ca?odobowych parkingach strze?onych. Dzi?ki temu mo?esz odebra? paczk? po drodze z pracy, na uczelni? czy na zakupy… albo przy innej okazji. Dbamy o to osobi?cie! Je?eli w Twojej okolicy nie ma jeszcze Paczkomatu, teraz mo?esz to ?atwo zmieni?! Odwied? stron? i zaproponuj, gdzie ma stan?? kolejny Paczkomat InPost.

Wygodnie: Korzystaj?c z Paczkomatów unikasz kolejek i karteczek z awizo. Wystarczy numer telefonu i kod odbioru. W dodatku przesy?k? mo?e odebra? kto? za Ciebie, bo Paczkomat nigdy nie prosi o dokumenty!

Bezpiecznie: Dbamy o bezpieczeństwo Twoich przesy?ek. Ka?dy etap ich podró?y pomi?dzy naszym magazynem a wybranym przez Ciebie paczkomatem InPost mo?esz na bie??co obserwowa?. Je?li chcesz sprawdzi?, gdzie aktualnie znajduje si? Twoje zamówienie kliknij TUTAJ.

24h dob? – 7 dni w tygodniu: Paczkomat nie potrzebuje przerwy i nigdy nie ?pi. Jest wi?c idealny dla zaj?tych i zabieganych - czyli dla Ciebie !

Odbiór przesy?ki

Podczas zakupów na douglas.pl wybierz opcje Paczkomat InPost, podaj swój numer telefonu i adres e-mail.
Gdy przesy?ka zostanie dostarczona do Twojego Paczkomatu otrzymasz powiadomienie z kodem odbioru (6 cyfr). Zachowaj je, by móc odebra? przesy?k?! B?d?c ju? przy Paczkomacie na ekranie wpisz swój numer telefonu oraz kod odbioru. Skrytka z Twoj? paczk? otworzy si? automatycznie. Na odbiór masz 2 dni od otrzymania powiadomienia. Je?li nie masz czasu, popro? kogo? zaufanego, by zrobi? to za Ciebie!

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na przesy?k? to czas przygotowania i skompletowania wysy?ki + czas jej dostawy.
W przypadku Paczkomatów InPost wynosi on 1-2 dni robocze.

Czas przygotowania do wysy?ki

To czas, który up?ynie od przyj?cia przez nas zamówienia do wys?ania paczki z magazynu. Zamówienie p?atne kart? jest przyj?te do realizacji w chwili, gdy karta zostanie zautoryzowana. Zamówienia p?atne przelewem zaczynamy realizowa? w chwili, gdy op?ata za zamówienie zostanie zaksi?gowana na naszym koncie.

Czas dostawy

Paczka dostarczana jest do Paczkomatu InPost ju? nast?pnego dnia po dokonaniu zamówienia - pod warunkiem, ?e z?o?ysz je max. do godz. 14.00.
Je?eli zrobisz to po tym czasie, przesy?ka zostanie dostarczona do wybranego przez Ciebie Paczkomatu InPost w ci?gu 2 dni roboczych.

Koszt wysy?ki

Gdy Twoje zamówienie osi?gnie warto?? min. 89 z? nie p?acisz za koszty dostarczenia jej do wybranego przez Ciebie Paczkomatu InPost.
Przy zamówieniu poni?ej 89 z?otych za przesy?k? do Paczkomatu InPost zap?acisz jedynie 9,99 PLN.

Odbiór w perfumerii

Odbiór zamówienia w wybranej perfumerii Douglas

Obecnie do odwo?ania dostawa do perfumerii nie jest mo?liwa

Teraz mo?esz dokona? zamówienia na douglas.pl i odebra? je w wybranej przez Ciebie perfumerii Douglas w ca?ej Polsce. Us?uga ta zosta?a stworzona z my?l? o wszystkich, którzy doceniaj? komfort i korzy?ci zakupów online, ale wi?kszo?? czasu sp?dzaj? poza domem. Swoje zamówienie mo?esz odebra? w godzinach otwarcia perfumerii w ci?gu 15 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia zamówienia.

Oto wszystkie korzy?ci dla Ciebie:

Szybki czas dostawy

Nasz kurier DHL dostarczy Twoje zamówienie szybko i bezpo?rednio do jednej z perfumerii Douglas. Twoje zamówienie zostanie dostarczone w przeci?gu 1-2 dni roboczych od momentu zaksi?gowania wp?aty.

Mo?esz wybra? tak?e opcj? op?aty w perfumerii – przy odbiorze zamówienia!

O dacie dor?czenia zamówienia do perfumerii zostaniesz poinformowany smsem od firmy kurierskiej DHL. Po jego otrzymaniu mo?esz uda? si? do wybranej perfumerii i odebra? paczk?.

Oszcz?dno?? kosztów wysy?ki

Twoje zamówienie b?dzie dostarczone do perfumerii Douglas bez dodatkowych kosztów wysy?ki.

Profesjonalne doradztwo

Masz pytania na temat wybranych przez Ciebie produktów? Nasi konsultanci w perfumeriach s? do Twojej dyspozycji, ch?tnie s?u??c rad? i pomoc?.

Jak to dzia?a?

Aby zleci? dostaw? zamówienia do perfumerii, w trakcie sk?adania zamówienia w polu adres dostawy zaznacz ?w perfumerii Douglas”. Aby dokona? wyboru perfumerii, nale?y w polu wyszukiwania poda? kod pocztowy lub miejscowo??. Nast?pnie otworzy si? okienko, w którym wy?wietlana jest lista wszystkich perfumerii w kolejno?ci zale?nej od lokalizacji z dok?adnym adresem i godzinami otwarcia. Wybierz perfumeri? z listy i kliknij na ?wybierz perfumeri?”.
Gdy Twoje zamówienie b?dzie gotowe do odbioru w perfumerii, otrzymasz powiadomienie drog? mailow?. Odbierz je w ci?gu 15 dni kalendarzowych. Przy odbiorze posiadaj przy sobie potwierdzenie, na którym b?dzie widoczny numer zamówienia.

天天影院