• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 199 z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 199 z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 199 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Alternatywne metody rozwi?zywania sporów

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platform? s?u??c? pozas?dowemu rozstrzyganiu sporów. Konsumenci uzyskuj? mo?liwo?? wyja?nienia sporów dotycz?cych zamówień dokonywanych metod? Online z wy??czeniem s?dów. Platforma do rozwi?zywania sporów jest dost?pna pod adresem http: //ec.europa.eu/consumer/odr. Jeste?my równie? dost?pni pod adresem e-mail: info@douglas.pl


天天影院