PROMOCJA 2+1 NA PRODUKTY MARKI NOREL DR WILSZ. ODKRYJ!
 • -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Douglas Affiliate-Partnerprogramm

Poni?ej znajdziesz odpowiedzi na najwa?niejsze pytania dotycz?ce wspó?pracy z douglas.pl

 • CO OFERUJE PROGRAM PARTNERSKI DOUGLAS.PL?

  Douglas, jako jeden z czo?owych graczy na rynku kosmetycznym w Polsce, oferuje wyj?tkowo szeroki asortyment perfum, kosmetyków piel?gnacyjnych i makija?owych oraz atrakcyjne promocje i eksluzywne oferty.

  Zakupy online - korzy?ci dla naszych klientów
  - atrakcyjne prezenty do??czane do zamówienia - 3 próbki gratis do ka?dego zamówienia - bezp?atne pakowanie na prezent - darmowa dostawa przy zamówieniu powy?ej 199 z? - szybka dostawa kurierem

 • JAK ZOSTA? PARTNEREM DOUGLAS.PL?

  1. Zg?o? si? do programu partnerskiego douglas.pl przez wybran? sie? afiliacyjn?.
  2. Po zatwierdzeniu zg?oszenia, b?dziecie mieli Państwo dost?p do wszystkich materia?ów reklamowych odpowiednich dla Państwa grupy docelowej oraz gotowych do zintegrowania na Państwa stronie.

  W przypadku pytań lub niejasno?ci prosimy o kontakt z zespo?em douglas.pl. Ch?tnie odpowiemy na Państwa pytania!

 • JAKA JEST WYSOKO?? PROWIZJI?

  Standardowa prowizja wynosi 5% od warto?ci zamówienia. Istnieje mo?liwo?? ustalenia indywidualnych warunków wspó?pracy.

 • W JAKI SPOSóB NALICZANA JEST PROWIZJA?

  Po 28 dniach od z?o?enia zamówienia douglas.pl weryfikuje wszystkie sprzeda?e w swoim systemie. Prowizja wyp?acana jest za wszystkie zamówienia, które nie zosta?y anulowane ani zwrócone.

 • W JAKI SPOSóB DOKONYWANE S? P?ATNO?CI?

  Po zatwierdzeniu sprzeda?y prowizja jest wyp?acana przez sie? partnersk?. Nale?y pami?ta?, ?e w zale?no?ci od warunków p?atno?ci danej sieci afiliacyjnej, czas wyp?aty nele?nej kwoty mo?e trwa? do 6 tygodni od dnia zaakceptowania sprzeda?y.

 • JAKIE MATERIA?Y REKLAMAWE S? DO DYSPOZYCJI?

  W sieci dost?pne s? ró?norodne materia?y reklamowe, spo?ród których mo?ecie Państwo wybra? odpowiednie kreacje w zale?no?ci od grupy docelowej oraz charakteru strony. Oprócz standardowych banerów douglas.pl oferuje równie? banery promocyjne, linki tekstowe oraz katalog produktów.

 • PYTANIA, SUGESTIE, PROBLEMY

  Nasz zespó? s?u?y Państwu pomoc? w wyborze odpowiednich materia?ów reklamowych, w przypadku problemów technicznych oraz odpowie na wszelkie pytania dotycz?ce programu partnerskiego. Planujesz akcje dla swoich u?ytkowników i szukasz sponsora? Zg?o? si? do nas i zaproponuj wspó?prac?!

 • KONTAKT

Vorteile Zitat

TAK TO FUNKCJONUJE

Zarejestruj si? w jednej z sieci, wspó?pracuj?cej z douglas.pl

Opublikuj nasz? reklam? na swojej stronie,...

Która przekieruje u?ytkowników na douglas.pl

Gdy klient dokona zamówienia w naszym sklepie internetowym,

Ty otrzymasz swoj? prowizj?

天天影院