• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 199 z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 199 z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 199 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter

Szybkie suszenie.
Bez nadmiernej temperatury.

Zaprojektowana do ró?nych typów w?osów.

Suszarki do w?osów bywaj? du?e i niepor?czne, nierzadko wydmuchuj? z siebie zbyt gor?ce powietrze mog?ce powodowa? uszkodzenia wywo?ane skrajnymi temperaturami. Ponadto mog? stwarza? ryzyko wci?gni?cia w?osów do wn?trza filtra.

In?ynierowie z firmy Dyson uznali, i? nadszed? czas, aby suszark? do w?osów wymy?li? od nowa. W suszarce do w?osów Dyson Supersonic? powstaje szybki i precyzyjny strumień powietrza. Zaprojektowano j? tak, aby by?a idealnie wywa?ona. System inteligentnej regulacji temperatury pomaga chroni? w?osy przed uszkodzeniami wywo?anymi skrajnymi temperaturami.

#dysonhair

Suszarka zupe?nie inna
ni? wszystkie.

Pomaga chroni? naturalny blask

Niektóre konwencjonalne suszarki mog? osi?ga? skrajnie wysokie temperatury, zw?aszcza gdy trzymamy je tu? przy g?owie. W takiej sytuacji mo?e doj?? do silnego uszkodzenia w?osów.
Suszarka Dyson Supersonic? posiada inteligentny uk?ad regulacji temperatury, dzi?ki któremu w?osy nie s? nara?one na dzia?anie nadmiernych temperatur.

Szklany termistor

dokonuje pomiaru temperatury
20x na sekund? i przesy?a dane do mikroprocesora, reguluj?c prac? dwuwarstwowego elementu grzewczego.

Air Multiplier?

W Dyson Supersonic? zastosowano technologi?, dzi?ki której moc strumienia powietrza zasysanego do silnika ro?nie trzykrotnie, przyspieszaj?c proces suszenia.

Dyson

Stal/Fuksja

Suszarka do w?osów

Mam d?ugie w?osy,

suszarka Dyson najni?sza temp. czas suszenia wyniós? 3 min ,w?osy s? g?adkie, nie potrzeba modelowa?.
Polecam!
Cena warta zakupu.

?adna,

cicha, wydajna - dla mnie idea?.

Mam z natury kr?cone w?osy.

Suszenie dysonem trwa o po?ow? krócej ni? innymi suszarkami i nie mam siana na g?owie. Do tego ma?a i lekka co u?atwia suszenie na szczotce. Du?y plus to to, ?e jest cicha i spokojnie mo?na rozmawia? podczas suszenia.

Wybierz suszark?
Dyson Supersonic?

w swoim ulubionym kolorze

Wybierz suszark?
Dyson Supersonic?

w swoim ulubionym kolorze

天天影院